Nadpis


Zpět

Slaviboř v lánovém rejstříku

Slaviboř byla v době sepsání lánového rejstříku jednou z menších obcí panství. Do dnešních dob se toho mnoho nezměnilo - stejně jako tehdy má i dnes Slaviboř jen několik málo domů (i když je pravda, že dnes je jich přece jen více). Zápisy pro Slaviboř se nacházejí pouze na jednom jediném foliu - 70A. Zajímavé je, že se zde nacházejí pouze třičtvrtěláníci - žádné jiné výměry ani domky bez půdy zde nenajdeme, pouze jeden domek bez půdy.

Stejně jako v případě mnohých jiných obcí i zde se člověk setkává se jmény, které zná i ze současnosti - Pátek, Mašek, Pazdera a podobně.

Drey Viertler Acker Sec. Classe Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Martin Patkuw stejný 7 16 5 1/3 33 2 2/3
Pawel Massek stejný 3 16 5 1/3 33 2 2/3
Šimon Licziek wittib Liczkowa 12 16 5 1/3 33 2 2/3
Jakub Ssanu Joachim Ssanu 9 16 5 1/3 33 2 2/3
Pawel Pazdera Walenta Pazdera 11 16 5 1/3 33 2 2/3
Wondra Jonassu Lukass Jonassu 11 16 5 1/3 33 2 2/3
Pawel Kowarzu Marek Kowarzu 8 16 5 1/3 33 2 2/3

Jako další je uveden nově osedlý - opět třičtvrtěláník. Díky jeho jménu vím, odkud přišel - ze Strachoňovic, jednalo se o dřívějšího usedlého na tzv. Janouškovském gruntu (dnešní čp. 12), odkud si také přinesl své příjmí. Přitom pocházel ze Slaviboře, jeho původní příjmí bylo Lička (nebo Liček).

Neugestiefte 3/4lähner Acker Sec. Classe Ter. Classe
Majitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Urban Janaussek hat Huchyho öedem grundt 1663 ang. 13 16 5 1/3 33 2 2/3

A poslední je uveden onen jediný domkář bez půdy, rovněž nově osedlý.

Heussl ohne acker
Majitel
Jan Pospichal seither 1657 auf der gemein erbaut