Nadpis


Zpět

Strachoňovice v lánovém rejstříku

První strana zápisu - Druhá strana zápisu - Třetí strana zápisu

Lánový rejstřík pro Strachoňovice se nachází na třech foliích - 68r až 69r. Zaznamenává celkem patnáct sedláků, přičemž z těchto patnácti sedláků bylo celkem osm držitelů celolánní usedlosti, šest držitelů půllánu a jeden čtvrtláník. Ve Strachoňovicích se nacházela pouze půda druhé a třetí třídy.

Na prvním místě jsou držitelé celolánních usedlostí.

Gantz Lähner Acker Sec. Classe Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Matieg Kržižuw Jakob Kržižuw 16 31 2 2/3 15 5 1/3
Simon Mikssu Waczlaw Mikssu 17 31 2 2/3 15 5 1/3
Joseph Kaukal Prokop Kaukal 13 30   15  
Kasspar Chalupa Giržik Chalupa 10 32   16  
Thomas Bartu stejný 16 24   12  
Barton Janaussek Urban Janaussek 12 23 2 2/3 11 5 1/3
Urban Wogtisska witib Woytisskowa 12 23 2 2/3 11 5 1/3
Matieg Tepley Barta Kaubuw 13 30   15  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako druzí jsou uvedeni pololáníci.

Halb Lähner Acker Sec. Classe Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Kržiž Kolarž Barta Saukup 10 18 5 1/3 9 2 2/3
Hawel Pospichal Andreas Pospichal 9 18   9  
Helena wittib Ržiha Drobil 9 19 2 2/3 9 5 1/3
Wawra Waczek Jan Waczek 9 20   10  
Andreas Kauba Ambrož Kauba 12 18 5 1/3 9 2 2/3
Wentzel Licžka Jan Wapenik 9 18 5 1/3 9 2 2/3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poslední je uveden jediný čtvrtláník ve vsi.

Viertl Lähner Acker Sec. Classe Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Blasius Blahuw Wawra Blahuw 3 10 5 1/3 5 2 2/3

Z informací uvedených na předchozí stránce je možné odhadnout, že v době sepsání lánového rejstříku se počet obyvatel ve Strachoňovicích pohyboval mezi šedesáti a 105 obyvateli. V některých časových obdobích bylo pravděpodobně obyvatel na statku více (žijící výminkáři a větší počet malých dětí, které bylo nutné vyživovat), jindy naopak méně (vyvdané dcery, synové odešlí na jiné statky a podobně).