Nadpis


Zpět

Studená v lánovém rejstříku

Městečko (Markt) Studená byla jednou z větších obcí panství Telč. Tomu odpovídá i počet stran věnovaných této obci – jí se týkající zápisy se nacházejí na stranách 130r až 133r. V roce 1678 se zde nacházely tři celolány, jeden třčtvrtělán, jeden grunt o rozloze 2,5 čtvrtiny lánů. Nejvíce zde bylo pololáníků, totiž šestnáct, dále osm čtvrtláníků, šest domkářů s půdou a devět domkářů bez půdy. Nově od roku vznikly 4 usedlosti – dva půllány a dva domky. Celkem se tedy jednalo o 48 gruntů, takže zde v této době mohlo žít zhruba 180 až 300 obyvatel.

Již před rokem 1657 se zde nacházel jeden pustý grunt o výměře 5 měřic půdy druhé kategorie a 10 měřic půdy třetí kategorie. Nazýval se Paclovský (psáno Paczlowsky) a jednalo se o půllán.

Na rozdíl od Velké Lhoty se zde nacházela jak půda třetí kategorie, tak i půda druhé, tedy ovesné kategorie. Celkem se zde nalézalo 196 kusů obdělávané půdy s celkovou výměrou 317 měřic a 9 1/3 achtlů v druhé kategorii a 636 měřic a 2 2/3 achtlu v třetí kategorii.

Celoláníci

Gantze Lähner Acker Sec. Classe Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Gira Czech Matieg Zamecznik 6 15 -- 30 --
Matieg Laczney Peter Laczney 7 19 2 2/3 38 5 1/3
Jakub Rzeznik Urban Kowarz 10 13 2 2/3 26 5 1/3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třičtvrtěláníci

Drey Viertler Acker Sec. Classe Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Girzyk Leznik Wawrzinecz Palata 6 12 2 2/3 24 5 1/3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,5čtvrtěláníci

2 1/2Viertler Acker Sec. Classe Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Wawra Tupey stejný 6 12 -- 24 --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pololáníci

Halb Lähner Acker Sec. Classe Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Thomass Palata Mikolass Adamek 6 7 -- 14 --
Simon Bednarz Thomass Bednarz 7 7 2 2/3 14 5 1/3
Pawel Beneda Jan Beneda 5 6 5 1/3 13 2 2/3
Girzyk Tuman Girzyk Hoschek 8 6 5 1/3 13 2 2/3
Samuel Rzeznik Havel Korbel 6 5 5 1/3 11 2 2/3
Mikulass Braucziek Gierg Brauczek 9 9 5 1/3 19 2 2/3
Hawel Dobrowolney Barta Dobrowolney 6 7 5 1/3 15 2 2/3
With Jelynek With Malik 7 8 -- 16 --
Matieg Matucha Jan Matucha 6 9 -- 18 --
With Kolarzu stejný 7 8 -- 16 --
Dorotha wittib Prokop Hawlu 5 8 -- 16 --
Jarolym Kralowsky Sewerin Kralowsky 6 8 2 2/3 16 5 1/3
Matieg Sswecz Peter Beneschu 6 6 5 1/3 13 2 2/3
Ondrzeg Ssatek Waczlaw Wlaczyl 6 6 5 1/3 13 2 2/3
Matieg Kozieluh Thomass Kozieluh 5 5 -- 10 --
Katerzina wittib Rzehorz Tesarz 5 6 2 2/3 12 5 1/3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtláníci

Viertl Lähner Acker Sec. Classe Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Matieg Korbelu stejný 9 8 -- 16 --
Ambroz Sslhawy Pawel Ssylhawy 6 6 2 2/3 12 5 1/3
Jan Ssafran Jan Lybochowsky 3 8 -- 16 --
Martin Bednarz 3 4 -- 8 --
Ambroz Kowarz Benda Sswecz 4 3 5 1/3 7 2 2/3
Waczlaw Bednarz stejný 5 3 -- 6 --
Jan Palata stejný 4 6 -- 12 --
Waczlaw Kaukal Ondrzeg Kaukal 2 4 -- 8 --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domkáři s půdou

Heussler mit acker Acker Sec. Classe Ter. Classe
Majitel Předchozí majitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Juditha wittib Wawrzinecz Kreyczj 3 4 -- 8 --
Jakob Kralowsky Girzyk Kralowsky 2 3 2 2/3 6 5 1/3
Martin Hladik Girzyk Hladik 1 2 2 2/3 4 5 1/3
Jakub Madiera With Madiera 4 5 5 1/3 11 2 2/3
Gemein Hauss Jan Kralowsky 2 3 5 1/3 7 2 2/3
Waczlaw Mlynarz Barta Mlynarz
hat eine Mühl mit einem gang
2 4 -- 8 --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domkáři bez půdy

Heussler ohne acker
Majitel Předchozí majitel
Matieg Sswecz Paul Franczl
Jakub Kreyczj wittib Dobssawa
Wawrzinecz Madiera Bernardt Kozieschnik
Girzik Hoschek Pawel Kawka
Girzik Mlynarz stejný
hat eine Mühl mit einem gang
Ondrzej Maczka Mikolass Zadrazil
Martin Baschtowsky Bernardt Baschtowsky
Wawrzinecz Palata Hawel Woharzik
Jakub Mezilanik With Kreyczj

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nově osedlí po roce 1657 - 1/2 láníci

Newgestriefte von 1657, Halb Lahner Acker Sec. Classe Ter. Classe
Majitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Pawel Smautny hat Smykalowsky oedung 1665 angenommen 5 7 2 2/3 14 5 1/3
Simon Pokorny hat Pekarzowsky oedung 1658 angenommen 6 7 2 1/3 14 5 1/3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nově osedlí po roce 1657, domkáři bez půdy

Heussler mit acker
Majitel
Matieg Sswecz hat Nechoddomu oedung 1665 angenommen
Jan Cziech hat Burganowsky oedung 1678 angenommen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staré opuštěné grunty, pololáníci

Alte oedung Halb Lahner Acker Sec. Classe Ter. Classe
Majitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Paczlowsky 2 5 -- 10 --