Nadpis


Zpět

Jezdovice v lánovém rejstříku

Ves Jezdovice, která byla v minulosti známá a zapisovaná jako Jesovice, patří mezi středně velké obce třešťského panství. Najdeme ji v lánovém rejstříku pro panství Třešť na foliích 16a až 17a, kde se nachází celkem 20 usedlostí, z nichž čtyři byly pusté a dvě byly domkářské usedlosti bez půdy. Mezi zapsanými sedláky a domkáři nacházíme příjmí, která se zde objevovala i v dalších stoletích - Štrejbar, Sova nebo Topinka zde žijí i v 18. a 19. století. Sovové z Jezdovic patří i mezi moje předky - Anna Sovová, která si vzala Mikuláše Trojana z Panenské Rozsíčky, byla neteří zde uvedeného Řehoře Sovy a vnučkou jeho předchůdce Ondřeje.

Celoláníci

Gantze Lahner Acker Sec. Classe Terc. Classe
Držitel Předchozí držitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Thomas Streiber Jakub Streyber 21 19 5 1/3 39 2 2/3
Gira Sstiastny Andres Perniczka 18 18 2 2/3 36 5 1/3
Mathes Lukele Martin Mauchu 20 23 2 2/3 46 5 1/3
Gregor Sowa Andres Sowa 34 26 -- 52 --
Veith Ssimku stejný 14 20 -- 40 --

Pololáníci

Halb Lähner Acker Sec. Classe Terc. Classe
Držitel Předchozí držitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Andres Kreyssel stejný 20 19 -- 38 --
Andres Springer Paul Feytl 17 14 -- 28 --
Georg Ssenkepaur stejný 17 17 2 2/3 34 5 1/3
Veith Topinka Andres Springer 23 19 2 2/3 38 5 1/3
Martin Kral Gierg Römmer 17 13 -- 26 --
Waczlaw Ježek Gierg Dragoner 3 11 -- 22 --
Hans Schmidt Mathes Jakl 6 14 2 2/3 28 5 1/3
Jakub Kniessl Gierg Fronauer 4 9 2 2/3 18 5 1/3

Čtvrtláníci

Viertler Acker Sec. Classe Terc. Classe
Držitel Předchozí držitel Stücke Metzen Achtl Metzen Achtl
Gierg Gartner nenalezen 12 7 1 1/3 14 2 2/3

Domkáři bez půdy

Heusler ohne Acker
Majitel Předchozí majitel
Andres Macza Martin Schneider
Andres Schmid stejný

Nově opuštěné grunty bez půdy

New oedung von 1657 ohne Acker
Majitel
Martin Kuhhalter ist 1663 gestorben
Martin Dreger 1665 gestorben
Gregor Topinka 1665 gestorben
Georg Schöntantzer 1660 gestorben