Nadpis


Zpět

Soupis duší obce Přistoupim z roku 1817

Zase jednou mi pomohl Martin Křídlo a poskytl mi soupis duší obce Přistoupim z roku 1817. Proč právě tenhle soupis duší? Důvod je jednoduchý - v Přistoupimi se v téhle době měla vyskytovat rodina Matěje Bartla a jeho ženy Alžběty. A ejhle - opravdu se tam vyskytuje. A navíc - není to jediná rodina Bartlů, která se v této obci vyskytuje, naopak - je jich tam opravdu hodně... Takže jsem se rozhodla přepsat přistoupimský soupis duší, protože se nemusí hodit jen mně, ale i dalším lidem...

Soupis duší aneb Regstřik Welikonočnj k Ste. Spowedi a Přigimánj pochází z roku 1817, zahrnuje farnost Přistoupim, tj. obce Přistoupim, Liblice, Tuchoraz, Kšely, Chrást a Přehvozdí.

V soupisu se dají najít následující informace: číslo domu, jméno a příjmení členů rodiny, zda se jedná o osobu přijímající, náboženství (katolické/nekatolické), věk rozlišený podle toho, zda člověk je či není schopen zpovědi atp. (dospělý, jen zpověď, malé dítě).


Status Animarum
Territorii Parochia
Přzistaupinensis
anno
1817

Regstřik Welikonočnj
k Ste. Spowědi a Přigimánj
pro Obec
Přistaupim
Liblic
Tuchoraz
Kssell
Chrast
Přehwozd
Na Rok Páně 1817

Vysvětlivky:
1 - Katechismus, 2 - Přijímající
Věk katolíků: 3 - dospělý, 4 - jen zpověď, 5 - malé dítě
Věk nekatolíků: 6 - dospělý, 7 - malé dítě

No. domu Gméno a přigmenj 1 2 Katoliku Wěk Nakatoliku Wěk
1 Dům farnj    

3

4 5 6 7
  Anna Loosowa panna hospodyně              
  Dorota děwečka              
2 Frantissek Nowák saused     45        
  Kateřina manželka     26        
  Frantissek syn     14        
  Jozef s.         7 1/2    
  Anna dcera         5    
  Kateřina d.         3    
  Marya d.         0    
  Wenzl Sstěpánek čeleď     24        
  Franc Nowák     17        
  Jakub Bassta     17        
  Kateřina Kwapilowa děwečka     20        
  Magdalena Swobodowá     20        
  Kateřina Holubowa     18        
3 Wencl Kolinský podruh     50        
  Barbora manž.     37        
  Barbora d.     12        
  Kateřina d.       10      
  Lidmila d.         4    
  Franz Holub podruh     53        
  Anna manž.     30        
  Anna d.     10        
  Franc s.         5    
  Marya d.         2    
4 Matěg Snětina saused     53        
  Jozef s.     22        
  Alžběta Ležalowa     57        
  Wencl Polák čeled     15        
  Anna Černa     16        
  Anna Kopačka     17        
5. Franz Nowotny chalupnik     53        
  Anna manž.     53        
  Jann s.     16        
  Waclaw s.       9      
  Kateřina Feřsskowa     17        
  Kateřina Maučkowá podruh.     55        
  Barbora Gořichowa           50  
6 Franc Železny chalupnik           34  
  Kateřina manž.           25  
  Franc s.           10  
  Matěg s.             7
  Marya d.             0
  Ewa Zychowa děwe. schowanka           17  
  Franc Ssindela čeleď     16        
7 Jann Kratochwil chalupnik     29        
  Lidmilla manž.     23        
  Marya d.         1    
  Anna Wálkowa děweč.     15        
  Franc Slawik podr.     60        
  Weronyka manž.     53        
  Jann s.       9      
8 Jozef Bartl chalup.     23        
  Anna manžel.     24        
  Dorota Sstiastna děweč.     16        
  Matěg Černy podruh     50        
  Anna manžel.     40        
  Franc s.         8    
  Matěg s.         2    
9 Franc Stehlik saused     32        
  Anna manž.     30        
  Lidmilla d.   +   10      
  Kateřina d.       9      
  Anna d.         5    
  Marye d.         3    
  Jozef s.         0    
  Jakub Fuks čeleď     19        
  Dorota Chalupowa     18        
  Kateřina Kalfusowa podr.     49        
  Jann s.       9      
10 Jann Koželský chalupnik     68        
  Anna manž.     43        
  Anna d.   +   9      
  Jozef s.         7    
  Marye Koželska schowanka         3    
  Waclaw Mužik čeleď     16        
  Marye Bubenikowá     19        
11 Wencl Přistaupinsky domkař     54        
  Magdal. manž.     29        
  Alžběta d.       9 1/2      
  Jozef s.       7      
  Giřj Kučera podruh     52        
  Kateřina manž.     41        
  Jann s.     19        
  Wencl s.     11        
  Marye d.         8    
  Anna d.         6    
  Martin Weseleg truhlář     46        
  Anna manžel.     27        
  Kateřina d.         2    
  Wencl Truhlářik podruh     30        
  Anna manžel.     30        
  Alžběta d.         1    
12 Lidmilla Meserodowa děwečka     16        
13 Wencl Stehljk podruh     47        
  Alžběta manž.     37        
  Wencl s.       9      
  Anna d.         7    
  Jann s.         4    
  Kateřina d.         1    
  Jozef Drahota podruh     47        
  Anna manž.     37        
  Wencl s.   + 12        
  Kateřina d.         5    
  Jozef s.         2    
  Wencl Geřabek podr.     39        
  Anna manž.     37        
  Jann s.   + 12        
  Wencl s.         2    
  Matěg Sstiastny podr.     51        
  Lidmilla manž.     41        
  Waclaw s.         5    
14 Jann Truhelka kregčj     62        
  Anna manž.     53        
  Jozef Tomann podruh     32        
  Magd. manž.     24        
  Elenora d.         1    
15 Wencl Kocaurek domkář     50        
  Barbora manž.     48        
  Anna d.     15        
  Franc s.   + 13        
  Jann Brenner podruh     38        
  Anna manž.     39        
  Kateřina d.     10        
  Barbora d.         1    
  Wogtěch Nawratil podruh     36        
  Alžběta manž.     32        
16 Kateřina Kučerowa děwečka     17        
17 Wogtěch Franěk podruh     59        
  Dorota manž.     47        
  Waclaw s.         4    
  Jozef s.         0    
  Franc Prosylek tesař     63        
  Anna d. Prosylkowa     25        
  Franc s.         4    
18 Wencl Chalupa Rychtař     38        
  Kateřina manž.     38        
  Franc s.     17        
  Jann s.   + 12        
  Anna d.         4    
  Kateřina d.         2    
  Kateřina Rozkowa děwečka     18        
  Anna Bičákowa wegmin.     82        
  Franc Wálek podruh     42        
  Barbora manž.     42        
  Kateřina d.       10      
  Waclaw s.         1    
  Jann s.         1    
19 Pawel Syxta ssenkyř           29  
  Anna manž.           30  
  Anna d.             8
  Marye d.             6
  Matěg Železneg wegminkař           60  
  Kateřina Swobodowa děwečka     18        
20 Jakub Nowotny kowař     54        
  Kateřina manž.     50        
  Franc s.     22        
  Marye d.     15        
  Weronyka Břečkowa podruh.     27        
  Anna d.         1 1/2    
21 Jozef Bubenik kadlec     54        
  Terezye manž.     51        
  Anna d.     18        
  Alžběta d.     14        
  Alžběta Beránkowá podruh.     63        
22 Franc Ležal domkař     22        
  Kateřina manž.     18        
  Antonin Fonostr podruh.     26        
  Barbora manž.     20        
  Jann Urban kregčj     30        
  Barbora manž.     29        
  Jann s.         2    
  Kateřina Nekwapilowá podr.     48        
  Dorota Ležalowa matka     50        
  Jann s.     20        
  Alžběta d.     14        
  Wencl s.   +   9      
23 Matěg Bartl chalupnik           19  
  Anna manž.           21  
  Tomaš Bartl wegmink.           51  
  Lidmilla manž.           58  
  Alžběta dc.           12  
  Wencl Franšk podruh     28        
  Anna manž.     24        
  Weronyka Bartlowa podr.     50        
24 Kateřina Bartlowa podruh.     72        
  Kateřina Bobkowa     65        
  Jann Bobek podruh     30        
  Magdal. manž.     31        
  Kateřina d.     11        
  Wencl s.         1    
  Giřj Heglik podr.           46  
  Anna manž.           35  
25 Jann Moserod domkář     42        
  Kateřina manž.     41        
  Anna d.     14        
  Wencl s.       8      
  Jozef s.         6    
  Jann s.         1    
  Kateřina Měřičkowa podruh.     51        
26 Jozef Misskowsky chalupnik     25        
  Anna manž.     20        
  Marye d.         1    
  Dorotta Vokalkowa wegmin.     44        
  Kateřina d.     17        
  Jozef s.     13        
  Antonin s.       8      
27 Franc Charwat domkař     70        
  Anna manž.     46        
  Karel s.       10      
  Jakub Wohanka podr.     56        
  Kateřina manž.     44        
  Dorota Mrázkowa podr.     40        
  Kateřina d.         3    
28 Jann Křeček slauha     33        
  Alžběta manž.     31        
  Barbora d.         6    
  Anna d.         4    
  Kateřina d.         1 1/2    
  Giřj Ssmegkal čeleď     16        
  TomᚠHozman           15  
  Kateřina Hegtmankowa podruh.              
29 Jakub Bobek domkař     46        
  Anna manž.     42        
  Anna Bobkowa matka     69        
30 Franc Loucky saused     50        
  Kateřina manž.     34        
  Jann s.     13        
  Alžběta d.     11        
  Anna d.       9 1/2      
  Kateřina d.         8    
  Matěg s.         4    
31 Martin Chlumsky domkař           71  
  Anna manžel.           45  
  Wencl Slawjk podruh     55        
  Anna manž.     55        
  Marye d.     12        
  Wogtěch Saustružnik Sswec     35        
  Kateřina manž.     36        
  Anna d.       9      
  Wencl s.         7    
  Franc s.         1    
32 Franc Nawrátil domkař     64        
  Anna manž.     43        
  Barbora d.     12        
  Franc s.       10      
  Jann s.       8      
  Wencl s.         6    
  Matěg s.         4    
  Jakub s.         1 1/2    
33 Kateřina Urbanowa děweč.     25        
34 Jann Howorka mlynař     50        
  Jann Kohautek ze     36        
  Anna manž.     35        
  Wencl s.         3 1/2    
  Jozef s.         2    
  Dorotta Howorkowa matka     90        
  Kateřina Sstasna děweč.           17  
35 Jozef Semerad kregřj     27        
  Magdalena manž.     24        
  Jozef s.         4    
  Franc s.         0    
  Franc Bartl podruh     49        
  Marye manž.     24        
  Franc s.         0    
36 Antonin Petržilka poklasny     62        
  Anna manž.     58        
  Alžběta d.     19        
  Jann Klindera laučneg     63        
  Terezye manž.     35        
  Magdal. d.     10        
  Rozarye d.       8      
37 Wencl Železny učitel   + 38        
  Kateřina manž.   + 32        
  Jozef s.   +   8      
  Jann s.         2 1/2    
  Barbora Železna matka   + 64        
  Franc Kolinsky pomocnik   + 19 1/2        
38 P. Wencl Žiwsa pogezdneg     48        
  Anna Rottowa hospodyně     25        
  Dorota Lezalka děweč.     50        
  Jann Hradecky ssafář     41        
  Alžběta manž.     37        
  Barbora d.     16        
  Anna d.   + 10        
  Marye d.       8      
  Wencl s.         6    
  Jann s.         3    
  Frantissek s.         0    
  Matěg Bartl skotak     46        
  Alžběta manž.     36        
  Jann s.     11        
  Anna d.         8    
  Barbora d.         6    
  Jozef s.         3    
  Marye d.         0    
  Matěg Řjha čeleď     25        
  Kateřina manž.     26        
  Jann Womačka     28        
  Kateřina manž.     26        
  Jann Ssmegkal čeleď     20        
  Wencl Řehák     16        
  Wencl Kopecky swiňaček     15        
  Anna Makowcowa děweč.     23        
  Kateřina Ssmegkalowa     17        
  Anna Chalupowa     25        
39 Prokop Moserod domkař     35        
  Kateřina manž.     30        
  Franc s.         6    
  Jann s.         2    
  Anna Bartlowa chuwa     13        
  Prokop Moserod otec     64        
  Magdal. manž.     65        
  Alžběta Swobodowa wnučka     18        
  Kateřina Rezkowá podr.     67        
  Anna d.     25        
40 Jann Nowotny domkař     45        
  Magdal. manž.     40        
  Alžběta d.   + 11        
  Wencl s.       8      
  Magdal. Nowotna podruh     40        
  Terezye d.         5 1/2    
  Alžběta Waliču podruh.     68        
41 Matěg Hraba saused     57        
  Anna manž.     51        
  Jann s.     21        
  Anna d.     17        
  Jann Kljma čeleď     17        
42 Jann Loucky saused     34        
  Kateřina manž.     30        
  Anna d.       8      
  Waclaw s.         4    
  Tomaš Černy čeleď     19        
  Kateřina Stehljkowa děweč.     18        
  Kateřina Loucka wegmink.     71