Nadpis


Zpět

Soupis duší farnosti Mrákotín, rok 1795 - I. část, Mrákotín

Mrákotín patří mezi farnosti, o jejichž historii mám velký zájem. I proto jsem začala zpracovávat jeden z několika soupisů oddaných, které jsou pro tuto obec k dispozici. Soupis má několik částí, dělí se totiž na jednotlivé obce farnosti. Začala jsem s nejrozsáhlejší z těchto obcí, Mrákotínem, ostatní obce sem budou přibývat postupně podle toho, jak budu mít na realizaci dalších soupisů čas.

V soupisu se dají najít následující informace: jméno a příjmení členů rodiny, jejich povolání nebo vztah k držiteli domu, to, zda byli způsobilí či nezpůsobilí k přijímání církevních svátostí, případně ke zpovědi (cappaces - incappaces), zda byli biřmovaní (confirmatio) a konečně občas jejich věk (aetes).

Modře jsou označeny rodiny mých předků, zeleně rodiny s mou spřízněné.

Obsah:


Mrákotín

Nejrozsáhlejší obcí co do počtu domů i obyvatel byl v mrákotínské farnosti právě Mrákotín. V soupisu duší se nachází celkem 72 čísel popisných, ve kterých bydlelo celkem 519 obyvatel. Najdeme zde jak sedláky (sousedy) a jejich rodiny, tak i řemeslníky, podruhy, čeledíny a děvečky, stejně jako další osoby žijící v jednotlivých domácnostech. Není opomenuta ani škola (učírna), radnice, fara nebo pazderna.

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
1 Kotoun Vojtěch soused / - /  
    Dorota manželka, rozená Vejvoda / - /  
    Jan syn / - - 9
    Marie dcera - / - 5
    Kateřina -''- - / - 2
    Johana sestra hospodáře / - /  
    Martin synek - / - 2
  Jambor Markyta podruhyně ovdovělá / - /  
    Matouš syn / - /  
    Václav -''- / - /  
    Petronila dcera / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
2 Lacina Vavřinec soused / - /  
    Terezie manželka, rozená Maršat / - /  
    Josef syn / -    
    Jan -''- / -    
    Josef podruh / - /  
    Voršila manželka, rozená Bednář / - /  
  Kadlec Marie děvečka / - /  
  Nekovář Dorota stará vdova, rozená Lacina / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
3 Plat Václav soused / - /  
    Kateřina manželka, rozená Kubeš / - /  
    Ondřej syn - / -  
    Vojtěch syn - / -  
  Kubeš Jakub pacholek - / -  
    Marie vdova, rozená Hájek, matka hospodyně / - /  
  Nedvěd Marie vdova, rozená Hájek, podruhyně / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
4 Bláha Josef soused / - /  
    Alžběta manželka, rozená Hoch / - /  
    Jarolím syn - / - 1
    Anna dcera - / - 3
  Jambor František pohůnek / - /  
  Vejvoda Voršila děvečka / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
5 Tvrz Pavel výminkář / - /  
    Marie manželka, rozená Vejvoda / - /  
  Bláha Alžběta dcera / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
6 Buzek Karel soused / - /  
    Markéta manželka, rozená Hlávka / - /  
    Jan syn / - /  
    Vavřinec -''- / - - 12
    Václav -''- - / - 3
    Marie dcera / - -  
    Kateřina -''- - / - 5
    Martin příbuzný / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
7 Rod - Křížek Josef soused / - /  
    Marie manželka, rozená Budek / - /  
    Matěj syn / - /  
    Antonín -''- / - /  
    František -''- / - - 10
    Václav -''- - / - 8
    Kateřina dcera / - /  
    Marie -''- / - /  
  Jambor Karel švec, podruh / - /  
    Kateřina manželka, rozená Holba / - /  
    Ondřej syn / - -  
    Vojtěch -''- / - - 10

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
8 Svoboda Baltazar krejčí v nájmu / - /  
    Marie manželka, rozená Buzek / - /  
    Anna dcera - / -  
  Pešta Pavel učedník / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
9 Ráž - Sedláček Vojtěch soused / - /  
    Kateřina manželka / - /  
    Matěj syn / - /  
    Josef -''- / -    
    Anežka dcera / - /  
    Markéta -''- / - /  
    Kateřina -''- / - - 8
    Barbora -''- - / - 1

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
10 Hourek Kateřina vdova v nájmu, rozená Kučera / - /  
    Antonín syn - / - 5
    Kateřina dcera / - - 11

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
11 Křížek Matěj soused / - /  
    Terezie manželka, rozená Straka / - /  
    František syn / - /  
    Vavřinec -''- / - /  
    Martin -''- / - -  
    Jan -''- / - - 11
    Eva dcera / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
12 Bašta - Bláha Jiljí soused / - /  
    Kateřina manželka, rozená Fejlek / - /  
    František syn / - -  
    Tomáš -''- / - - 9
    Leopold -''- - / - 1
    Marie dcera - / - 6
    Martin pacholek / - /  
  Šimánek Kateřina děvečka / - /  
  Pešta Voršila nevidomá / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
13 Misař Matěj vejminkář / - /  
    Voršila manželka, rozená Bláha / - /  
    František syn / - - 11
    Kašpar -''- - / - 7
    Anna dcera / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
14 Jambor Šimon soused / - /  
    Marie manželka, rozená Bláha / - /  
    Jan syn - / - 2
    Terezie dcera - / - 6
    Marie -''- - / - 1
    Dorota matka, rozená Jiřík / - /  
  Vospěl Martin pacholek / - /  
  Misař Josef pohůnek / - -  
  Pešta Marie děvečka / - /  
  Lacina Štěpán podruh a hrobník / - /  
    Rosina manželka, rozená Brychta / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
15 Brázda - Vosolsobě Jakub mlynář / - /  
  Novotný Kašpar nádvorník / - /  
    Rosina manželka, rozená Klubal / - /  
    František syn - / - 1
    Maria dcera - / - 3
    Anna -''- - / - 1
  Šlestr Voršila vdova, podruhyně / - /  
    Vavřinec dcera / - - 10
    Marie syn / - - 16
  Chaloupek Marie vdova / - /  
    Josef syn, hernunftlos? - - - 10
  Píza Josefa podruhyně / - /  
  Fantz Antonie děvka / - -  
  Píza Alžběta podruhyně / - /  
    František synek - / - 1
  Winkelmayer Johana děvka - / - 7

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
16 Pešta Josef soused / - /  
    Marie manželka, rozená Chalupský / - /  
    František syn / - /  
    Václav -''- / - -  
    Martin -''-   / - 7
    Barbora dcera / - /  
    Marie vdova, rozená Kadlec / - /  
    Jan syn / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
17 Smejkal - Jambor Pavel soused / - /  
    Marie manželka, rozená Misař / - /  
    Šimon syn / - -  
    Jiljí -''- - / - 4
    František -''- - / - 1
    Kateřina dcera / - /  
    Veronika -''- / - -  
    Markéta -''- / - -  
    Anežka -''- - / - 7
    Marie -''- - / - 5
    Zuzana stará matka, rozená Roulín / - /  
    Matěj syn / - /  
    Marie dcera / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
18 Učírna - Čok Jan Augustin rektor / - /  
  Brázda Marie vdova, rozená Pavlíček, služka / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
19 fara Ex. D. D. M. I. Cur. et D. L. Coop.          
  Janák Martin kočí / - /  
    Marie kuchyňská / - /  
    Marie děvečka / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
20 Přibyl Jan soused, p.t. promas opidi / - /  
    Kateřina manželka, rozená Tomiška / - /  
    Matěj syn - / - 5
    Rosalie dcera / - -  
    Marie -''- / - -  
    Kateřina -''- - / - 6
    Markéta -''- - / - 1
    Josef bratr hospodáře / - /  
  Kotoun Jan pacholek / - /  
  Misař Markéta děvečka / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
21 Kolář - Veselý Vojtěch soused / - /  
    Alžběta manželka, rozená Šimánek / - /  
    Tomáš syn / - -  
    Josef -''- / - -  
    František -''- - / -  
    Jan -''- - / -  
    Marie dcera - / -  
    Kateřina -''- - / -  
  Koukal Johana služebná / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
22 Roulín - Brázda Tomáš soused / - /  
    Barbora manželka, rozená Kučera / - /  
    Jan syn / - /  
    František -''- / - /  
    Václav -''- - / - 7
  Pešta Anna služebná / - -  
  Kučera Vavřinec podruh / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
23 Veselý - Tůma Matěj soused / - /  
    Anna manželka, rozená Chocholouš / - /  
    Kateřina dcera / - -  
    Anežka   / - -  
    Marie   - / -  
  Veselý Tomáš podruh / - /  
    Voršila manželka, rozená Sedláček / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
24 Brychta - Knihař Josef soused / - /  
    Marie manželka, rozená Veselý / - /  
    Josef syn / - -  
    František -''- - / - 7
    Jan -''- - / -  
    Vojtěch -''- - / -  
    Marie dcera - / -  
  Pavlíček Jakub pacholek / - /  
  Veselý Magdalena matka hospodyně / - /  
  Pešta Marie podruhyně, rozená Pytlík / - /  
    Ondřej syn, heruneftlos? - - -  
    Ludmila podruhyně / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
25 Šejba - Košina Jan hospodář / - /  
    Marie manželka, rozená Kašpárek / - /  
    Jakub syn / - /  
    Kašpar -''- - / - 7
    Marie dcera - / -  
    Kateřina -''- - / -  
    Martin otec hospodáře / - /  
    Anna manželka, rozená Pokorný / - /  
    Kateřina příbuzná / - /  
  Pešta Karel pacholek / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
26 Lehejček - Líbal Tomáš soused / - /  
    Alžběta manželka, rozená Hlávka / - /  
    František Přibyl, syn / - /  
    Matouš syn / - /  
    Jan -''- / -    
    Antonín -''- / -    
    Kateřina dcera / -    
  Schüler Antonín penzionista / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
27 Nekovář Martin soused / - /  
    Marie manželka, rozená Netolička / - /  
    Antonín syn - / -  
    Rosalie dcera / - -  
    Kateřina -''- / - -  
    Bartoloměj bratr hospodáře / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
28 Vltavský Tomáš švec / - /  
    Voršila manželka, rozená Nekovář / - /  
    Josef syn - / - 1
    Kateřina dcera / - -  
  Máca Jakub tovaryš / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
28 Misař Jakub soused / - /  
    Marie manželka, rozená Němec / - /  
    František syn / - -  
    Jan -''- - / - 3
    Marie dcera / - - 11
    Markéta -''- - / - 1

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
30 Filípek Antonín soused / - /  
    Marie manželka, rozená Hošek / - /  
    František syn / - /  
    Johana dcera / - - 9
    Marie -''- - / - 5
  Pešta Alžběta děvečka / - /  
  Vališ Marie -''- / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
31 Hlávka - Bartůšek Jakub soused / - /  
    Marie manželka, rozená Hlávka / - /  
    František syn - / - 7
    Martin -''- - / - 3
    Johana dcera / - - 11
    Kateřina -''- - / - 5
    Marie -''- - / - 3
  Komzák František pacholek / - /  
  Hlávka Jakub otec / - /  
    Voršila manželka, rozená Kolář / - /  
    Anna dcera / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
32 Háva Voršila vdova, rozená Tomandl, slouha / - /  
    Matěj syn / - /  
    Jakub -''- / - -  
    Anežka dcera / - /  
  Mrva Anna paska / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
33 Misař František chalupník / - /  
    Anna manželka, rozená Izák / - /  
    Jan syn / - /  
    Leopold -''- / - - 9
    Antonín -''- - / - 2
    Marie dcera - / - 7

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
34 Jambor Melichar chalupník / - /  
    Marie manželka, rozená Urbanec / - /  
    Antonín syn / - /  
    Pavel -''- - / - 5
    Josef -''- - / - 1
    Kateřina dcera / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
35 Kubeš Václav kolář / - /  
    Marie manželka, rozená Tomášek / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
36 Semrád - Kubeš Antonín soused / - /  
    Kateřina manželka, rozená Plat / - /  
    Jan syn - / -  
  Plat Josef tchán hospodáře / - /  
    Anežka manželka / - /  
    Matěj syn / - /  
    Justýna dcera / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
37 Pytlík - Kouba Jakub soused / - /  
    Barbora manželka, rozená Lehejček / - /  
    Kateřina dcera - / - 2
    Ludmila matka, rozená Brázda / - /  
    Martin syn / - /  
    Marie dcera / - /  
  Jambor Martin pacholek / - -  
    Marie děvečka / - /  
  Líbal Dorota vdova, rozená Dvořák, podruhyně / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
38 Chalupa - Novák Pavel kramář / - /  
    Anna manželka, rozená Červinka / - /  
    Karel syn / - -  
    František -''- - / -  
    Filip -''- - / -  
    Václav -''- - / -  
    Kateřina dcera / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
39 Netolička Jan soused / - /  
    Marie manželka, rozená Vyhlídal / - /  
    Pavel syn / - -  
    František -''- / - -  
    Antonín -''- / - -  
    Matouš -''- - / -  
    Marie dcera - / - 1
    Kateřina matka, rozená Pokorný / - /  
  Vyhlídal Voršila děvečka / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
40 Chalupa - Vališ Jan soustružník / - /  
    Marie manželka, rozená Lacina / - /  
    Matěj syn / - /  
    Kateřina dcera / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
41 Hamerník - Netolička František soused / - /  
    Anežka manželka, rozená Kučera / - /  
    Josef syn / - -  
    František -''- / - - 8
    Vavřinec -''- - / - 6
    Tomáš -''- - / - 1
    Marie dcera / - -  
    Terezie -''- / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
42 Líbal Martin soused / - /  
    Marie manželka, rozená Jambor / - /  
    František syn - / - 6
    Marie dcera - / -  
    Kateřina -''- - / -  
    Pavel otec / - /  
    Dorota manželka, rozená Klíma / - /  
  Misař Jan pohůnek / - -  
  Pešta Marie děvče / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
43 Sedláček Antonín soused / - /  
    Terezie manželka, rozená Veselý / - /  
    Matěj syn - / - 1
    Františka dcera - / - 4
    Barbora matka, rozená Hamerník / - /  
    Pavel syn / - /  
    Jakub pohůnek / - -  
  Vališ Dorota děvečka / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
44 Kouba - Vejvoda František soused / - /  
    Kateřina manželka, rozená Čihovský / - /  
    František syn - / - 4
    Barbora dcera / - - 7
    Kateřina -''- - / - 6
    Rosalie -''- - / - 2
    Anežka matka, rozená Kotoun / - /  
    Matěj syn / - -  
    Barbora dcera / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
45 Nosek - Hošek Jiří soused / - /  
    Rosina manželka, rozená Prokopová / - /  
    Marie dcera / - -  
    Terezie -''- - / -  
  Vyhlídal Matouš syn / - -  
    Rosina vejminkářka / - /  
    Marie dcera / - -  
  Podlipský Josef pohůnek / - -  
  Přibyl Johana stará příbuzná / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
46 Kučera Karel soused / - /  
    Johana manželka, rozená Líbal / - /  
    Jan syn - / - 7
    Josef -''- - / - 2
    Marie dcera - / - 4
    Pavel bratr hospodáře / - /  
    Markéta sestra hospodáře / - /  
  Plat Tomáš pohůnek / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
47 Šimánek Šimon soused / - /  
    Kateřina manželka, rozená Veselý / - /  
    Marie dcera - / - 3
    Kateřina -''- - / - 1
    Anna matka, rozená Kouba / - /  
    Marie příbuzná / - /  
  Šlestr Josef pohůnek / - -  
  Svoboda Vít podruh / - /  
    Kateřina manželka, rozená Šimánek / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
48 Chaloupek - Veselý Jan chalupník / - /  
    Rosalie manželka, rozená Kadlec / - /  
    Šimon syn / - /  
    Matěj -''- / - -  
    Martin -''- / - -  
    Bartoloměj -''- - / - 7
    Anna dcera / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
49 Radní dům - Pospíchal Václav radňodomský / - /  
    Kateřina manželka, rozená Netolička / - /  
    Tomáš syn / - - 7
  Urbanec František pacholek / - /  
  Satrapa Kateřina děvečka / - /  
  Nekovář Marie -"- / - -  
  Novák Vavřinec stařec nevidomý / - /  
    Marie manželka, rozená Vališ / - /  
  Hašek Matouš servus / - /  
    Alžběta manželka, rozená Misař / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
50 Pěnička Václav kovář / - /  
    Anna manželka, rozená Fiala / - /  
    Tomáš syn - / - 7
    Antonín -"- - / - 5
    Marie dcera / - -  
    Veronika -"- / - -  
    Františka -"- - / - 3

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
51 Vospěl Josef soused, mlynář / - /  
    Rosina manželka, rozená Přibyl / - /  
    František syn / - -  
    Václav -"- / - -  
    Jan -"- / - -  
    Josef -"- - / - 7
    Vojtěch -"- - / - 5
    Martin -"- - / - 1
    Marie dcera / - -  
    Anna -"- / - - 10
    Kateřina -"- - / - 5
    Kateřina bába, rozená Stračka / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
52 Pazderský - Hamerník Ondřej chalupník / - /  
    Veronika manželka, rozená Kučera / - /  
    František syn / - - 8
    Marie dcera - / - 3
  Pazderský Jakub starý tatík / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
53 Smutný František chalupník / - /  
    Kateřina manželka, rozená Líbal / - /  
    Jan syn / - -  
    Antonín -"- / - -  
    Barbora dcera - / - 1
  Chvátal Pavel tovaryš / - /  
  Kotoun Jiří odděkovaný žoldnéř, podruh / - /  
    Rosina manželka, rozená Hladník / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
54 Košina Jan chalupník a hadrník / - /  
    Johana manželka, rozená Chalupský / - /  
    Kašpar syn - / - 7
    Ondřej -"- - / - 4
    Kateřina dcera / - -  
    Marie -"- - / - 1

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
55 Plat Matouš chalupník / - /  
    Marie manželka, rozená Bláha / - /  
    Vojtěch syn / - -  
    František -"- - / - 5
    Voršila dcera - / - 6
  Žahourek Justýna podruhyně, vdova, rozená Michálek / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
56 Pelikán Ondřej chalupník, hrnčíř / - /  
    Lenora manželka, rozená Němeček / - / 6
    František syn - / -  
  Němeček Rosalie matka, rozená Pokorný / - /  
    Václav vnuk její / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
57 Křížek Jáchym chalupník / - /  
    Johana manželka, rozená Urbanec / - /  
    Vavřinec syn / - -  
    Jan -"- - / - 7
    Karel otec / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
58 Buzek Vít chalupník / - /  
    Barbora manželka, rozená Misař / - /  
    František syn / - /  
    Vavřinec -"- / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
59 Jambor Matouš chalupník, švec / - /  
    Anežka manželka, rozená Misař / - /  
    František syn / - -  
    Josef -"- / - -  
    Šimon -"- - / - 6
    Antonín -"- - / - 4
    Vojtěch -"- - / - 1
    Anna dcera / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
60 Nosek Pavel chalupník, Pletka / - /  
    Marie manželka, rozená Hlávka / - /  
    Voršila dcera / - -  
    Anna -"- / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
61 Novák - Nekovář Václav chalupník / - /  
    Kateřina manželka, rozená Pavlíček / - /  
    Melichar syn - / - 2

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
62 Bednář František chalupník / - /  
    Marie manželka, rozená Dvořák / - /  
    Pavel syn / - -  
    Vojtěch bratr hospodáře / - /  
  Buzek Anežka dcera / - -  
  Smrčka Vojtěch krejčovský tovaryš / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
63 Svoboda Jakub soused, dolní mlynář / - /  
    Alžběta manželka, rozená Hoch / - /  
    Josef syn / - -  
    František -"- - / - 7
    Matouše -"- - / - 3
    Marie dcera - / - 5
    Vojtěch otec vejminkář / - /  
    Alžběta manželka, rozená Bučka / - /  
    Kateřina dcera / - -  
  Misář Matouš pacholek / - /  
  Hes Tomáš starý odděkovaný žoldnéř / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
64 Kadlec Václav chalupník / - /  
    Marie manželka, rozená Bednář / - /  
    Jiljí syn ženatý / - /  
    Eva manželka, rozená Vránek / - /  
    František syn - / - 7
    Kašpar -"- - / - 5
    Marie dcera - / - 1

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
65 Veselý Alžběta vdova, rozená Vosolsobě, chalupnice / - /  
    Jáchym syn - / - 2
    Anežka dcera / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
66 Bavlnka - Přibyl Matouš chalupník / - /  
    Anna manželka, rozená Pernfried / - /  
    František syn - / - 3
    Marie dcera - / - 5
  Nekovář Anežka vdova, rozená Hamerník, podruhyně / - /  
    Ludvík syn / - /  
    Veronika dcera / - -  
    Eva -"- / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
67 Kukačka Antonín chalupník, pekař / - /  
    Anežka manželka, rozená Jambor / - /  
    Josef syn / - -  
    Jan -"- / - -  
    Jakub -"- - / - 7
    Martin -"- - / - 4
    Marie dcera / - - 9
    Rosalie -"- - / - 2
  Vosolsobě Kateřina vdova, rozená Kukačka / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
68 Misař Jiří chalupník / - /  
    Marie manželka, rozená Vránek / - /  
    Jakub syn / - -  
    Marie dcera / - -  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
69 Ráž Vojtěch chalupník / - /  
    Anna manželka, rozená Kovář / - /  
    Kateřina dcera / - - 8
    Johana -"- - / - 5
    Marie -"- - / - 3

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
70 Pašek - Chalupský Pavel chalupník / - /  
    Marie manželka, rozená Kovář / - /  
  Jambor Matěj schovanec / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
71 pazderna - Skála Melichar podruh / - /  
    Barbora manželka, rozená Kovář / - /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
72 Kotoun Josef chalupník, krejčí / - /  
    Johana manželka, rozená Maršek / - /  
    Anna dcera - / - 1
  Kouba Josef syn - / - 6
  Skourer Vavřinec učedník / - -  
  Zahradník Anna podruhyně / - /