Nadpis


Zpět

Soupis duší farnosti Mrákotín, rok 1795 - II. část, obce

Mrákotín patří mezi farnosti, o jejichž historii mám velký zájem. I proto jsem začala zpracovávat jeden z několika soupisů oddaných, které jsou pro tuto obec k dispozici. Soupis má několik částí, dělí se totiž na jednotlivé obce farnosti. Začala jsem s nejrozsáhlejší z těchto obcí, Mrákotínem, ostatní obce sem budou přibývat postupně podle toho, jak budu mít na realizaci dalších soupisů čas.

V soupisu se dají najít následující informace: jméno a příjmení členů rodiny, jejich povolání nebo vztah k držiteli domu, to, zda byli způsobilí či nezpůsobilí k přijímání církevních svátostí, případně ke zpovědi (cappaces - incappaces), zda byli biřmovaní (confirmatio) a konečně občas jejich věk (aetes).

Obsah:


Borovná

Obec Borovná leží jižně od Mrákotína, na svahu kopce Zdeňkov. V soupisu duší má 23 čísel popisných a jeden domek bez čp. Celkem měla v době sepsání tohoto soupisu 174 obyvatel, z toho 3 nekatolíky - v Mrákotíně nebyli žádní nekatolíci, další pak byli jen v Sumrakově nebo Světlé.

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
1 Kočvárek Josef chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Přibylová /   /  
    František syn   /    
    Antonín -"-   /    
    Martin -"-   /    
    Markéta dcera   /    
    Alžběta matka, rozená Macka, nekatolička        
    Matěj syn, nekatolík        
    Marie dcera, nekatolička        

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
2 Štolba Antonín soused /   /  
    Marie manželka, rozená Kovářová /   /  
    Jakub syn /     10
    Marie dcera /      
    Kateřina -"- /      
    Vojtěch syn, ženatý /   /  
    Eva manželka, rozená Dvořáková /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
3 Říha - Šána Vojtěch soused /   /  
    Marie manželka, rozená Mácová /   /  
    Rosina dcera   /   4
  Suchý Tomáš syn /      
    Anežka dcera /      
  Novák Josef podruh /   /  
    Voršila manželka, rozená Mácová /   /  
    Jakub syn   /   7
    Marie dcera   /   5
    Anna -"-   /   3

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
4 Novotný Václav chalupník /   /  
    Rosina manželka, rozená Mejtná /   /  
    Kateřina dcera   /   2
    Anežka matka, rozená Tesařová /   /  
  Halaš Anna dcera /   /  
  Štěpán Tomáš podruh /   /  
    Kateřina sestra /   /  
    Marie dcera   /    
  Pospíchal Marie vdova, rozená Halašová /   /  
  Smolín Rosina vdova, rozená Štolbová /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
5 Chalupský Jan chalupník /   /  
    Anežka manželka, rozená Kučerová /   /  
    Terezie dcera /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
6 Svoboda František chalupník /   /  
    Alžběta manželka, rozená Vospělová /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
7 Novák Jakub soused /   /  
    Anežka manželka, rozená Bučková /   /  
    Matěj syn /      
    Šimon -"- /      
  Chalupský Rosalie vnučka   /    
  Brychta Kateřina děvečka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
8 Rod Melichar soused /   /  
    Eva manželka, rozená Krejčí /   /  
    Tomáš syn /      
    František -"- /      
    Terezie dcera /   /  
  Peřina Josef pasák /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
9 Ambrož - Lupač Václav soused /   /  
    Kateřina manželka, rozená Ambrožová /   /  
    Šimon syn /      
    František -"-   /   7
    Tomáš -"-   /   3
    Marie dcera   /   6
    Terezie -"-   /   1
    Matouš pacholek /   /  
  Svěrák Anežka děvečka /   /  
  Ambrož Josef starý hospodář /   /  
    Marie manželka, rozená Suchá /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
10 Jambor František chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Zedníková /   /  
    Marie dcera /      
    Kateřina -"- /      
    Rosina -"- /      
    Marie sestra hospodáře /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
11 Máca - Štěpánek Karel soused /   /  
    František syn /   /  
    Vojtěch -"- /      
    Tomáš -"-   /   6
    Marie dcera /      
    Kateřina -"- /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
12 Štěpánek Pavel soused /   /  
    Anežka manželka, rozená Svobodová /   /  
    Pavel syn /   /  
    Josef -"-   /   1
    Marie dcera /      
    Anežka -"-   /   9
  Liškář Karel pohůnek /      
    Vojtěch pasák /      
  Halaš Kateřina podruhyně /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
13 Pavlů - Říha Tomáš soused /   /  
    Voršila manželka, rozená Němcová /   /  
    Josef syn /      
    Marie dcera   /   8
    Markéta -"-   /   5
  Šána Matěj pacholek /   /  
  Němec Martin starý hospodář /   /  
    Kateřina manželka, rozená Jamborová /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
14 Příhoda - Nechvátal Josef chalupník /   /  
    Voršila manželka, rozená Příhodová /   /  
    Pavel syn /   /  
    Bartoloměj -"- /      
    Voršila dcera /   /  
    Terezie -"- /      
    Marie -"-   /    
  Příhoda Šebestián otec /   /  
    Johana manželka, rozená Halašová /   /  
    Voršila vdova, rozená Poláčková /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
15 Zahradník - Procházka Anežka vdova, rozená Suchá /   /  
    Antonín syn /   /  
    Markéta dcera /   /  
    Anežka -"- /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
16 Petrák Josef ovčák /   /  
    Veronika manželka, rozená Chmelková /   /  
    Kateřina dcera   /   6
    Marie -"-   /   1
  Janoušek Jan pacholek /   /  
  Novák Voršila děvečka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
17 Tesař - Bína František soused /   /  
    Voršila manželka, rozená Chromá /   /  
  Štolba František zeť /   /  
    Kateřina manželka, rozená Bínová /   /  
    František syn   /   7
    Matěj -"-   /   5
    Vojtěch -"-   /   3
    Marie dcera /     11
    Kateřina -"-   /   1

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
18 Kotyza Matěj šafář /   /  
    Marie manželka, rozená Straková /   /  
    Vojtěch syn   /   5
    Josef -"-   /   1
    Marie dcera /      
    Viktora -"-   /   6
  Straka Markéta matka, rozená Burianová /   /  
  Železný Pavel pacholek /   /  
  Burian Jan pasák /   /  
  Brychta Kristýna děvečka /   /  
  Krejčí Anežka -"- /   /  
  Misař Marie -"- /   /  
  Nechvátal Markéta -"- /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
19 Svoboda Šimon chalupník /   /  
    Anežka manželka, rozená Přibylová /   /  
    Jakub syn   /   5
    Vojtěch -"-   /   1
    Terezie dcera   /   3
    Václav otec /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
20 Zamazal Matěj pastýř /   /  
    Melichar syn /   /  
    Voršila dcera /   /  
    Anežka -"- /   /  
    Markéta -"- /   /  
    Anna dcerka   /   3

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
21 Chalupský Tomáš chalupník /   /  
    Terezie manželka, rozená Štěpánková /   /  
    František syn   /   1
  Štěpán František krejčí, podruh /   /  
    Marie manželka, rozená Příhodová /   /  
    František syn   /   5
    Pavel -"-   /   1
    Šimon -"-   /   1
    Veronika dcera   /   3

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
22 Šána František chalupník /   /  
    Kateřina manželka, rozená Příhoda /   /  
    Marie dcera /      
    Anežka -"- /      
    Alžběta -"-   /   6

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
23 Štěpánek Jan chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Svobodová /   /  
    Antonín syn /      
    Jakub -"-   /   6
    Rosina dcera /      
    Johana -"-   /   4
    Marie -"-   /   2
  Svoboda Barbora příbuzná /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
--- Jambor Ignác podruh v pazderně /   /  
    Kateřina manželka /   /  
    Anežka dcera   /    
    Marie spolupřebývající /   /  
    Terezie dcera   /    

Nahoru


Částkovice

Obec, která je dnes součástí obce Hostětice, leží severovýchodně od Mrákotína. V době sepsání tohoto soupisu ze zde nacházelo 13 čísel popisných, ve kterých žilo 90 osob (pro srovnání, v současnosti se zde nachází 44 čísel popisných a 63 zde trvale žijících osob).

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
1 Jiříků Matěj soused /   /  
    Rosina manželka, rozená Fojtová /   /  
    Martin syn   /   1
    Johana matka, rozená Rodová /   /  
    Rosina teta hospodáře /   /  
  Dražďák Matouš pacholek /   /  
  Brychta Marie služebná /      
  Taras Matouš podruh /   /  
    Marie manželka /   /  
    Tomáš syn   /   5

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
2 Žádný Šimon podruh /   /  
    Dorota manželka, rozená Bočková /   /  
    Matěj otec /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
3 Buzek - Výbor Jakub soused /   /  
    Alžběta manželka, rozená Dvořáková /   /  
    Marie dcera /     8
  Šafránek Josef starý hospodář /   /  
    Voršila manželka, rozená Buzková /   /  
  Podhrázský Václav pacholek /   /  
  Brychta Matěj pohůnek /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
4 Mrva - Kučera Jan soused /   /  
    Rosina manželka, rozená Tkadlecová /   /  
    Martin syn   /    
    Marie dcera   /    
    Matěj otec /   /  
    Marie manželka, rozená Šafránková /   /  
    Vojtěch syn   /   4
    Kateřina dcera /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
5 Mazáč - Burian Matěj soused /   /  
    Anežka manželka, rozená Mazáčová /   /  
    Jakub syn /   /  
    Vavřinec -"- /      
    Ondřej -"- /      
    Marie dcera /   /  
    Terezie -"- /     12
    Anežka -"-   /   7
  Pejčoch Bartoloměj příbuzný /   /  
  Hrádek Rosalie podruhyně /   /  
    Justýna -"- /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
6 Taras Jiří soused /   /  
    Voršila manželka, rozená Koukalová /   /  
    Tomáš syn /   /  
    Marie dcera /   /  
    Matěj syn ženatý /   /  
    Anna manželka, rozená Bínová /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
7 Kolář Karel soused /   /  
    Johana manželka, rozená Burianová /   /  
    Lukáš syn /   /  
    Marie dcera /   /  
    Johana -"- /   /  
    Antonín syn ženatý /   /  
    Marie manželka, rozená Vondráčková /   /  
  Chaloupek František pohůnek /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
8 Černý Jakub pastýř /   /  
    Kateřina manželka, rozená Tvrzová /      
    Václav otec /   /  
  Škarek Jakub pasák /   /  
  Tvrz Johana služebná /      
    Marie dcerka   /   1

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
9 Tomíška František soused /   /  
    Kateřina manželka, rozená Dvořáková /   /  
    Melichar syn /   /  
    František -"- /      
    Kateřina dcera /   /  
    Anežka -"- /     8
    Johana -"-   /   5
    Markéta matka, rozená Ambrožová /   /  
  Křížek Jakub podruh /   /  
    Marie manželka, rozená Ambrožová /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
10 Píza Matěj soused /   /  
    Kateřina manželka, rozená Bláhová /   /  
    Jan syn /   /  
    František -"-   /   7
    Kateřina dcera /   /  
  Netolička Pavel starý hospodář /   /  
    Marie manželka, rozená Doležalová /   /  
    Matěj syn /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
11 Jambor Josef chalupník /   /  
    Jan syn /   /  
    Dorota dcera /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
12 Lupač Pavel mlynář /   /  
    Rosalie manželka, rozená Burianová /   /  
    Jan syn /      
    Matěj -"-   /   7
    Anežka dcera /      
  Stračka Marie dcera /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
13 Filípek Kateřina podruhyně /   /  
  Příhoda Matěj inquilinus existat in N. 4 /   /  
    Anežka manželka, rozená Trypalová /   /  
    Jakub syn /      
               

Nahoru


Dobrá Voda

Dobrá Voda je dnes součástí Mrákotína. Dříve zde bývaly poměrně známé lázně - že je místní voda kvalitní, ostatně napovídá i název obce. V roce 1795 žilo v Dobré Vodě pouze 56 osob, nejméně ze všech obcí mrákotínské farnosti.

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
1 Deabis Jan hospodský /   /  
  Filkuka Anna sestra, rozená Deabis /   /  
  Musil Františka příbuzná /   /  
  Nekovář Maria děvečka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
2 Lázně            

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
3 Stračka Matěj podruh /   /  
    Alžběta manželka, rozená Schormogl /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
4 Hron František chalupník /   /  
    Rosalie manželka, rozená Marek /   /  
    František syn   /   1
    Josefa sestra hospodáře /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
5 Mrwa Jakub chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Procházka /   /  
    František syn /      
    Jakub -"-   /   4
    Františka dcera /   /  
    Josefa -"-   /   1
    Alžběta sestra hospodáře /   /  
    Kateřina -"- /   /  
    Johana děvečka /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
6 Tušer Jakub chalupník /   /  
    Kateřina manželka, rozená Dobešová /   /  
    Pavel syn /     8
    Šimon -"- /     5
    Kateřina dcera /     16
    Anežka -"- /     16
    Terezie -"-   /   6
    Marie -"-   /   4

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
7 Veselý Martin chalupník /   /  
    Voršila manželka, rozená Vybíral /   /  
    Vojtěch syn /   /  
  Chalupský Markéta dcera /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
8 Dvořák Josef chalupník /   /  
    Lenora manželka, rozená Veselý /      
    Markéta matka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
9 Stárek Šimon chalupník /   /  
    Salomena manželka, rozená Truhlář /   /  
    Karel syn ženatý /   /  
    Marie manželka, rozená Rod /      
    Šimon syn   /   5
    Jan -"-   /   3
    Markéta dcera   /   1

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
10 Holub Karel papírník /   /  
    Regina manželka, rozená Reissenbüchler /   /  
    František syn /   /  
    Barbora dcera /   /  
    Marie -"- /   /  
  Mrzina Josef vnuk   /   5
  Buschwal Tadeáš tovaryš /   /  
  Neumann František -"- /   /  
  Marchner Engelbert -"- /   /  
  Khiesawetter Henrych -"- /   /  
  Stieber Josef -"- /   /  
  Košina Pavel učedník /   /  
  Martinec Vojtěch služebný /   /  
  Křižan Jakub -"- /   /  
  Makovička Václav -"- /   /  
  Košina Václav -"- /      
  Rod Josefa služka /      
  Klíma Marie děvečka /   /  
  Matucha Marie pasačka /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
11 V papírně taky            

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
12 Kříž Tomáš chalupník /   /  
    Johana manželka, rozená Roštejnský /   /  
    František syn   /   4
    Kateřina dcera /      
    Johana -"-   /    
    Františka -"-   /    
  Roštejnský Voršila matka hospodyně /   /  

Nahoru


Lhotka

Malá obec Lhotka je samostatnou vsí a nachází se asi kilometr a půl severně od Mrákotína. V soupise duší z roku 1795 je ve Lhotce uvedeno 118 osob, vše katolíci.

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
1 Křížek Lukáš chalupník /   /  
    Anežka manželka, rozená Sedláček /   /  
    Josef syn   /   5
    Marie dcera /      
    Rosalie -"- /      
    Kateřina -"-   /    
    Terezie -"-   /    
    Voršila -"-   /    
    Anna sestra hospodáře /   /  
  Jaroš Jakub podruh /   /  
    Voršila manželka, rozená Kučera /   /  
    Antonín syn   /   7

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
2 Chalupský Pavel chalupník /   /  
    Kateřina dcera /   /  
    Voršila -"- /   /  
    Jakub syn ženatý /   /  
    Marie manželka, rozená Kučera /   /  
    Eva dcera   /   1

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
3 Kučera Markéta vdova, rozená Rokos, chalupnice /   /  
    Šimon syn /      
    Antonín -"-   /   7
    Anna dcera /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
4 Mrva Matouš chalupník /   /  
    Voršila manželka, rozená Pízová /   /  
    František syn   /   9
    Cyril -"-   /   1
    Anežka dcera   /   3

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
5 Mikšan Matěj chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Skuhrová /   /  
    Matěj syn /      
    Anna dcera   /   6

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
6 Nováček - Pejčoch Antonín chalupník /   /  
    Justýna manželka, rozená Pejčoch /   /  
    Marie dcera   /   7
    Matouš syn ženatý /   /  
    Anna manželka, rozená Krejčí /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
7 Straka Matěj pastýř /   /  
    Ludmila manželka, rozená Reisner /   /  
    Terezie dcera /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
8 Pejčoch Matěj chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Ambrož /   /  
    Jan syn /      
    Marie dcera /   /  
    Anežka dcera /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
9 Nechvátal Šimon chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Pejčoch /   /  
    Kateřina dcera /      
    Rosalie -"-   / 7  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
10 Pejčoch Martin soused /   /  
    Marie manželka, rozená Jambor /   /  
    Martin syn /      
    Matěj -"- /      
    Matouš syn ženatý /   /  
    Marie manželka, rozená Kolář /   /  
  Kokeš Šimon pacholek /   /  
  Zamazal Marie děvečka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
11 Melicharů Matouš chalupník /   /  
    Rosalie manželka, rozená Kovář /   /  
    Alžběta dcera /   /  
    Anna -"- /   /  
    Kateřina -"- /   10  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
12 Brychta Jan chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Švanda /   /  
    František syn   /   3
    Terezie dcera   /   7
  Filípek Rosina mrzák /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
13 Kučera Josef chalupník /   /  
    Anežka manželka, rozená Mazáč /   /  
    Marie matka hospodáře, rozená Chalupský /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
14 Hrádek - Kučera Rosina souseda, rozená Mátl /   /  
    František syn /      
    Tomáš -"- /      
    Josef -"-   /   7
    Barbora dcera /   /  
    Marie -"- /      
  Píza Vavřinec starý výminkář /   /  
  Bína Jan podruh /   /  
    Kateřina manželka, rozená Smolín /   /  
    František syn   /   7
    Pavel -"-   /   5
    Josef -"-   /   2
  Smolín Anežka děvečka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
15 Budek Marie vdova na vejminku, rozená Nevrka /   /  
    Marie dcera /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
16 Budek Jan soused /   /  
    Rosina manželka, rozená Křížek /   /  
    František syn /      
    Karel -"-   /   7
    Josef -"-   /   2
    Terezie dcera /      
    Rosina -"- /     11
    Matouš bratr /   /  
    Lukáš strýc /   /  
    Rosalie manželka, rozená Příhoda /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
17 Ambrož Jan soused /   /  
    František syn /   /  
    Marie dcera /   /  
    Johana -"- /      
    Rosalie -"- /      
  Lojka Šimon starý hospodář /   /  
    Anežka manželka, rozená Vospěl /   /  
  Příhoda Ondřej podruh /   /  
    Rosina manželka        

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
18 Železný Martin chalupník, nevidomý /   /  
    Markéta manželka, rozená Rejzek /   /  
  Antoňů Matěj kolář /   /  
    Marie manželka, rozená Rejzek /   /  
    Jakub syn   /    
    František -"-   /    
    Anežka dcera   /    
    Marie -"-   /    

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
19 Pospíchal Jan chalupník /   /  
    Anežka manželka, rozená Martinec /   /  
    Pavel syn   /    
    Rosina dcera   /    
    Martin otec /   /  
    Marie manželka, rozená Pejčoch /   /  
  Martinec Marie podruhyně /   /  

Nahoru


Praskolesy

Ves Praskolesy je v okolí Mrákotína jednou z nejmenších nejen v tomtou soupise, ale i v současnosti - žije zde jen 20 obyvatel v 15 domech, přičemž řada obydlí slouží k rekreačním účelům. Přitom v době sepsání tohoto soupisu zde žilo 89 obyvatel, což je oproti současnosti takřka pětinásobek. Zdejší obyvatelé byli ve sto procentech katolíci.

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
1 Hrádek Vavřinec podruh /   /  
    Kateřina manželka, rozená Jelínek /   /  
    Marie dcera   /   6
  Baštář Voršila podruhyně /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
2 Křížek - Burian Jakub soused /   /  
    Marie manželka, rozená Netolička /   /  
    Tomáš syn /   /  
    Jan -"- /   /  
    Pavel -"-   /   4
    Marie dcera /   /  
    Rosalie -"- /     14
  Štěpán Jan podruh /   /  
    Johana manželka, rozená Kouba /   /  
    Josef syn   /   5
    Tomáš -"-   /   2
    Anna dcera   /   6
  Burian Kateřina matka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
3 Martinec Pavel chalupník /   /  
    Rosalie manželka, rozená Železný /   /  
    František syn /   /  
    Anežka dcera /      
    Kateřina -"- /      
    Rosalie -"- /     10

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
4 Kubeš Vavřinec soused /   /  
    Marie manželka, rozená Kolář /   /  
    Jan syn ženatý /   /  
    Marie manželka, rozená Bína /   /  
    Jan syn   /    
    Kateřina dcera   /    
  Kučera Bartoloměj pacholek /   /  
  Háva Jiří pohůnek /      
  Vondráček Tomáš pasák /      
    Marie děvečka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
5 Vondráček František chalupník /   /  
    Anežka manželka, rozená Šindelář /   /  
    František syn /      
    Martin -"-   /    
    Marie dcera /      
    Alžběta -"-   /    

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
6 Misař Vojtěch soused /   /  
    Voršila manželka, rozená Tomiška /   /  
    František syn /   /  
    Jakub -"- /   /  
    Tomáš -"- /      
    Marie dcera /      
    Alžběta -"-   /   7
  Dvořák Marie děvečka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
7 Bína Šimon soused /   /  
    Terezie manželka, rozená Kravka /   /  
    Pavel syn /   /  
    Zuzana dcera /   /  
    Alžběta -"- /      
    Lucie -"- /     11
    Jakub syn ženatý /   /  
    Marie manželka, rozená Komárek /     17
  Marek Voršila dcera hospodyně /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
8 Bína Jakub chalupník /   /  
    Alžběta manželka, rozená Motl /   /  
    František -"- /   /  
  Hadravský Josef pohůnek /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
9 Šesták Matěj pastýř /   /  
    Marie manželka, rozená Smejkal /   /  
    Ondřej syn /   /  
    Václav -"- /      
    Eva dcera /      
    Marie -"- /      
    Rosalie -"- /      
    Anežka -"-   /   9

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
10 Bína Kašpar chalupník /   /  
    Veronika manželka, rozená Kubeš /   /  
    František syn   /    
    Marie dcera   /    
  Křivánek Apolena podruhyně /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
11 Kučera Jan soused /   /  
    Marie manželka, rozená Buzek /   /  
    Šimon syn /      
    František -"- /      
    Rosalie dcera /      
    Johana -"- /      
    Terezie -"-   /   8
  Kubeš Karel pacholek /   /  
  Kučera Kateřina dcera hospodáře   /   3

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
12 Kyjánek Jan mlynář /   /  
    Ludmila manželka, rozená Procházka /   /  
    Tomáš syn   /   1
    Kateřina dcera   /   3

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
13 Kučera Václav tesař /   /  
    Kateřina manželka, rozená Holec /   /  
    Marie dcera /      

Nahoru


Řásná

Ves Řásná se nachází na úplném okraji lesů kolem zříceniny hradu Šternberka (Štamberka), na úpatí masivu hory Javořice. Zdejší lesy byly pro obyvatele okolních vsí vždy nebezpečné, přesto i tak byly hospodářsky využívány. Ostatně i díky tomu žil v minulosti na čp. 1 místní hajný. Dnes má Řásná cca 200 obyvatel, v minulosti byla zhruba o čtvrtinu lidnatější.

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
1 P. Jordán Jan revírník /   /  
    Terezie manželka, rozená Kučera /   /  
    Marie dcera /     8
  Šikut František mládenec /   /  
  Jaroš Vojtěch pohůnek /      
  Zoufalý Marie děvečka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
2 Stehlík Šebestián soused /   /  
    Rosina manželka, rozená Lojka /   /  
    Josef syn /      
    Marye dcera /     10
    Rosina -"- /      
    Anna -"-   /    
  Kučera František pacholek /   /  
  Lojka Anežka děvečka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
3 Kolář - Nováček Tomáš soused /   /  
    Dorota manželka, rozená Stehlíková /   /  
    František syn /   /  
    Marie dcera /   /  
    Anna -"- /     8
    Johanna sestra hospodáře /   /  
    Rosina dcerka   /    
  Klíma Martin pacholek /   /  
  Štambera Matouš pohůnek /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
4 Novák Martin soused /   /  
    Kateřina manželka, rozená Zedníková /   /  
    Antonín syn /   /  
    Voršila dcera /   /  
    Dorota -"- /   /  
    Kateřina -"- /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
5 Novotný - Němec Pavel soused /   /  
    Marie manželka, rozená Vondráková /   /  
    Jan syn   /    
    Marie matka hospodáře /   /  
    Jan syn /      
    Johana dcera /      
    Matěj strejc /   /  
    Apolena manželka, rozená Novotná /   /  
    Rosina dcera /   /  
    Alžběta -"- /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
6 Stehlík Martin blázen        

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
7 Fuksa Tomáš soused /   /  
    Anežka manželka, rozená Kavalík /   /  
    František syn /   /  
    Pavel -"- /   /  
    Tomáš -"- /   /  
    Kateřina dcera /      
    Marie -"- /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
8 Vláčil Pavel soused /   /  
    Marie manželka, rozená Rodová /   /  
    Matouš syn /   /  
    Matěj -"- /      
    František -"- /      
    Jakub -"-   /    
    Václav -"-   /    
    Marie dcera /   /  
    Alžběta -"- /   /  
    Terezie -"- /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
9 Vondrák Jakub soused, toho času rychtář /   /  
    Rosina manželka, rozená Šafránek /   /  
    Antonín syn /   /  
    František -"- /      
    Matouš -"- /      
    Anežka dcera /      
    Markéta -"-   /    
  Pokorný Marie děvečka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
10 Tkadlec - Nováček Voršila sousedka, rozená Kolářová /   /  
    Martin syn /      
    Barbora dcera /      
  Vondrák Antonín starší syn /   /  
    Anna dcera /   /  
    Kateřina -"- /   /  
  Kadlec Matouš strejc /   /  
    Ondřej syn /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
11 Sedlák - Kovář Jan soused /   /  
    Rosalie manželka, rozená Bambulová /   /  
    František syn   /    
    Jan -"-   /    
    Kateřina dcera /      
    Marie -"- /   /  
    Josef otec hospodáře /   /  
    Marie manželka, rozená Nováková /   /  
    Alžběta dcera /   /  
  Příhoda Jan pacholek /   /  
  Pešta Marie děvečka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
12 Šediva - Staněk František soused /   /  
    Rosina manželka, rozená Šedivová /   /  
    Josef syn /      
    Jakub -"-   /    
    Martin     /    
    Marie dcera /   /  
    Kateřina -"- /   /  
    Anna -"-   /    
    Josef pacholek /   /  
    Josef podruh /   /  
    Kateřina manželka, rozená --- /   /  
    Antonín syn   /    

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
13 Adam - Vondrák Matěj soused /   /  
    Anna manželka, rozená Adamová /   /  
    Jan syn /   /  
    Markéta vnučka /      
    Tomáš syn ženatý /   /  
    Johana manželka, rozená Pavlů /   /  
    František syn   /    
    Vojtěch -"-   /    
    Melichar -"-   /    
    Kateřina dcera   /    
  Pešta Vít pohůnek /      
  Stehlík Martin podruh /   /  
    Marie manželka, rozená Jelínková /   /  
    Martin syn   /    
    Eva dcera   /    
    Marie vdova, rozená Šlahandová /   /  
  Jakubec Tomáš podruh /   /  
               
  Stehlík Markéta (porodní) bába /   /  
  Buzek Markéta děvečka /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
14 Vondrák Karel chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Komínová /   /  
    Karel syn   /    
    Voršila dcera /      
    Barbora -"- /      
    Marie -"- /      
    Kateřina -"-   /    
    Johana -"-   /    
    Eva -"-   /    
    Marie matka hospodáře /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
15 Pešek Vavřinec výminkář /   /  
  Kavalík Pavel soused, mlynář /   /  
    Anna manželka, rozená Fuksová /   /  
    Antonín pacholek /   /  
  Pešta František pohůnek /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
16 Prokop Tomáš chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Tesařová /   /  
    Marie dcera /      
    Kateřina -"- /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
17 Prokop Matouš soused /   /  
    Rosina manželka, rozená Pazderová /   /  
    Jakub syn /      
    František -"-   /    
    Martin -"-   /    
    Marie dcera /   /  
    Anna -"- /      
    Rosina -"- /      
    Marie -"-   /    
    Vojtěch strejc /   /  
  Pokorný Matouš pacholek /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
18 Svoboda - Nováček Vojtěch chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Vyhlídalová /   /  
    Anežka dcera /      
    Rosina -"- /      
  Tůma Pavel podruh /   /  
    Marie manželka, rozená Svobodová /   /  
    Jan syn   /    

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
19 Klíma - Peter František chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Klímová /   /  
    Vojtěch syn   /    
    Jan -"-   /    
               
    František podruh v pazderně u Sedláka /   /  
    Kateřina manželka /   /  
    František syn   /    

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
20 Větrovský Vojtěch chalupník /   /  
    Markéta manželka, rozená Pejčochová /   /  
    Kateřina dcera   /    
  Vláčil Matěj učedník /   /  
  Novotný Vavřinec podruh /   /  
    Rosina manželka, rozená Stehlíková /   /  
  Stehlík Markéta sestra její /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
21 Klíma - Švejna Josef chalupník /   /  
    Kateřina manželka, rozená Klímová /   /  
  Klíma Martin otec hospodyně /   /  
    Barbora manželka, rozená Pejčochová /   /  
  Bártů Karel pohůnek /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
22 Vondrák František chalupník /   /  
    Alžběta manželka, rozená Pazderová /   /  
    Anežka dcera /      
    Kateřina -"- /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
23 Štambera Matěj soused /   /  
    Markéta manželka, rozená Kadlecová /   /  
    František syn   /   2
    Josef otec /   /  
    Marie manželka, rozená Vytlačilová /   /  
    Vavřinec syn /   /  
    Alžběta dcera /   /  
    Anežka -"- /   /  
    Leopold synek její   /    
    Anežka podruhyně /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
24 Kremlička Matěj chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Vláčilová /   /  
    Antonín syn   /    
    Marie dcera /      
    Terezie -"- /      
    Voršila sestra hospodáře /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
25 Podmoklý - Štambera Vojtěch chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Hávová /   /  
    Vojtěch syn /      
    František -"-   /    
    Anežka dcera /   /  
    Johana -"-   /    
  Šalanda Jan podruh /   /  
    Justýna manželka, rozená Prokopová /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
26 Kouba - Vondrák Jakub soused /   /  
    Anežka manželka, rozená Novotná /   /  
    Pavel syn /   /  
    Josef -"-   /    
    Anna dcera   /    
    Jan syn ženatý /   /  
    Kateřina manželka, rozená Brázdová /   /  
    Václav syn   /    

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
27 Zedník Jakub soused /   /  
    Marie manželka, rozená Přibilová /   /  
    Jakub syn /   /  
    Jan -"-   /    
    Pavel -"-   /    
    Kateřina dcera /      
    Marie -"- /      
    Anna -"-   /    
    Barbora -"-   /    
    Jan strejc /   /  
  Hošek Jan pohůnek /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
28 Kašpárek Jakub soused /   /  
    Voršila manželka, rozená Tkadlecová /   /  
    Kateřina dcera /      
  Vondrák Jakub pacholek /   /  
  Štambera Jan pohůnek /      
  Příhoda Justýna děvečka /   /  
  Tůma Jan podruh /   /  
    Anežka manželka, rozená Příhodová /   /  
    Marie dcera /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
29 Vyhlídal Pavel slouha /   /  
    Marie manželka, rozená Nováčková /   /  
    Markéta dcera /      
    Rosina -"-   /    

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
30 Burian Vojtěch chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Neužil /   /  
    Josef syn /      
    Rosina dcera /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
31 Poledna Šimon kovář /   /  
    Marie manželka, rozená Šimko /   /  
    Josef syn   /    

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
32 Šediva Kateřina vdova, rozená Podhrázská /   /  
    Jakub syn /      
    Marie dcera /   /  
    Johana -"- /      
  Mařík Anežka děvče /      

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
33 Novotný Vavřinec podruh /   /  
    Justýna manželka, rozená Vyhlídalová /   /  
    Marie dcera   /    
  Vyhlídal Marie matka hospodyně, rozená Tkadlecová /   /  

Haus Nro. Příjmení Jméno poznámka Cappaces Incappaces Confir. Aetus
34 Sedlák Tomáš chalupník /   /  
    Marie manželka, rozená Novotná /   /  
    Karel syn   /    
    Marie dcera /