Nadpis


Zpět

Jak pátrat po předcích? II. - Pátrání online

Žijeme v 21. století a možnosti, jak pátrat po předcích, se díky vymoženostem moderní doby značně rozšířily. Připojení k internetu je dnes již součástí takřka každé domácnosti, internet využíváme při hledání informací čím dál tím víc - a protože i archivy jdou s dobou, začaly se zhruba před dvěma lety objevovat online první české matriky. Jak tedy pátrat po předcích online?

Stále platí záladní poučky, které obsahuje návod pro začátečníky, zveřejněný na těchto stránkách. Nevyhnete se tedy tomu, abyste shromáždili informace o Vašich předcích, kteří žili ve 20. století - bez těchto informací totiž není možné pátrat ani v online matrikách, protože tyto končí nejpozději rokem 1910 (v případě narozených), respektive 1935 (v případě oddaných a zemřelých). Je proto nutné mít dohledaná data, která vás zavedou do doby před těmito letopočty.

Jakmile se vám povede tato data shromáždit, je potřeba si dohledat, ve kterých archivech a farnostech vlastně potřebujete hledat. To je možné několika způsoby, jednou možností je databáze matrik na stránkách Genea.cz, případně na stránkách GenTeam.at (zde je zase nutná registrace, navíc stránky jsou pouze v němčině nebo angličtině, nikoli v češtině), kde najdete v rámci Gazeteeru (anglický výraz) seznam všech českých obcí (včetně jejich německých názvů) s možností vyhledávání. Další možností je zadat do vyhledávání (např. Google nebo Seznam) výraz "farnost" a název obce - pokud budete mít štěstí, najdete na některé z nalezených stránek informaci o tom, pod kterou farnost ona obec spadá.

Je možné se řídit i tím, v jaké oblasti ona obec leží, pod který archiv tedy spadá. Uvádím pro přehlednost alespoň základní rozdělení včetně odkazů na digitalizované matriky:
Střední Čechy - Státní oblastní archiv Praha)
Východní Čechy - Státní oblastní archiv Zámrsk
Jižní Čechy - Státní oblastní archiv Třeboň
Západní Čechy - Státní oblastní archiv Plzeň
Severní Čechy - Státní oblastní archiv Litoměřice
Jižní Morava a Vysočina - Moravský zemský archiv Brno
Střední a severní Morava - Zemský archiv Opava
Hl.m. Praha - Archiv hlavního města Prahy

Je ale nutné dávat pozor na výjimky: okres Havlíčkův Brod - SOA Zámrsk, okres Pelhřimov - SOA Třeboň (ačkoli kraj Vysočina je jinak v MZA Brno). Samozřejmě existují i další výjimky, kdy obce ležící na rozhraní krajů spadají pod jiný kraj, než by vyplývalo z logiky věci. Proto je v případě těchto obcí lepší si zařazení pod konkrétní farnost a archiv ověřit.

Poté, co zjistíte, pod kterou farnost daná obec spadá, je na čase "vyrazit" do archivu. Vaší výhodou ale bude to, že nemusíte do archivu jezdit desítky až stovky kilometrů daleko, ale stačí si otevřít některý z výše uvedených odkazů. Ne všechny matriky už jsou online (stav v 1.9.2010), postupně ale přibývají a počty zveřejněných knih budou dále narůstat. Např. SOA Třeboň již takřka dokončila uveřejnění katolických matrik, nyní jsou na řadě evangelické, MZA Brno postupuje zase podle jednotlivých okresů, SOA Plzeň nebo Praha pak v abecedním pořadí.

Pokud tedy budete mít štěstí, budou online právě ty farnosti, které potřebujete. Nastává tedy fáze podobná té, kterou byste zažili v archivu - jen nedostanete do ruky knihu nebo mikrofilm, ale stránky matrik se objeví přímo na vaší obrazovce. Čekají na vás stovky stran, které budete muset projít, abyste našli to, co hledáte (samozřejmě jsou často k dispozici indexy, které vás přímo odkáží na konkrétní strany), takže rozhodně nečekejte, že jednou dvakrát kliknete a budete mít před sebou svůj vlastní vývod.

Opět využijete tabulky starého písma, které vám pomohou v základní orientaci. Využijete i informace o tom, co která matrika ve kterém období obsahuje, budete tedy vědět, na co se připravit a jaké informace můžete z matriky získat. Také vám může pomoci latinský a německý slovníček základních pojmů, stejně jako to, jak "vypadala" jednotlivá křestní jména, když byla napsána některým typem staršího písma. Využijete i řadu dalších zdrojů, ať už se bude jednat o mapy, slovníky a podobné, prostě jako při běžném pátrání v archivu.

Pátrání online je rozhodně jednodušší než cestování do archivu. Je ale nutné se nenechat informacemi zahltit - to je zřejmě to nejpodstatnější, co by si měl každý badatel uvědomit. Často máme větší radost z toho, když se nám povede se jednou za čas posunout o malý krůček, než za jeden večer o několik velkých skoků. Genealogie není koníček na pár dní - je to obrovský kůň na celý život...

Několik tipů pro pátrání v online matrikách:

  •  Vždy si zapisujte jak číslo snímku v online matrice, tak i číslo stránky v matrice (pokud je matrika číslována). Může se stát, že se číslování snímků změní, posune a podobně.
  •  Některé archivy nabízejí možnost si stránku z matriky uložit přímo do svého počítače - využijte toho, nikdy nevíte, kdy se může záznam opět hodit. Ale pozor! Při ukládání velkého počtu snímků vám může archiv počet uložení za den omezit.
  •  Dále existuje funkce "print screen" (klávesnice přímo má takto pojmenované tlačítko), která "vyfotí" aktuální obrazovku. Díky tomu můžete záznam uložit i v těch archivech, které přímou možnost uložení snímku nenabízejí. Získaní obrázek pak kombinací kláves ctrl+v můžete vložit např. do malování nebo nějakého grafického editoru a poté uložit.
  •  Pokud je v některém digitálním archivu možnost registrace, zaregistrujte se. Získáte tím přístup k dalším funkcím, jako je ukládání odkazů na konkrétní snímky z matriky, přehled o zobrazených materiálech apod.
  •  Specifický je archiv v Zámrsku, který nabízí ke stažení celé matriky. V takovém případě je nejlepší si zip soubor s matrikou uložit k sobě na počítač, vyextrahovat do složky a následně můžete matriku dle libosti procházet v prohlížeči obrázků (ACDSee, IrfanView a další).