Nadpis


Zpět

Rod Musilů


Rod Musilových je jedním z rodů, jejichž jméno má v mém rodovém stromě nejblíže k současnosti - Musilová byla moje prababička, proto jsem se k tomuto příjmení dostala poměrně brzo. Přesto zpracování samostatné rodové historie trvá poměrně dlouho, protože jsem se dlouhou dobu nedostala k těm správným matrikách. Každopádně zájem o toto příjmení začal už před cca 10 lety, když jsem se obecně o rodokmen začala zajímat.

Příjmení Musil má jeden základní problém - Musilových je všude po republice strašně moc. Takže nejde říct "Vy máte příjmení Musil? Tak to asi budeme příbuzní...", jako to jde například u příjmení Čudlík (potažmo Čudlý). A nejen, že jich je moc po celé republice, ono jich je spousta právě na Vysočině, odkud tato moje větev pochází. Takže ani tam není jistota, že jsou všichni Musilové příbuzní, i když je pravděpodobné, že ti, kteří pocházejí z okolí Dolní Cerekve, skutečně mezi moje příbuzné patří, protože právě v Dolní Cerekvi bylo Musilových opravdu hodně - viz odkaz výše, přes který se dostanete na stránku se soupisem rodin Musilových, které se v Dolní Cerekvi vyskytovaly kolem roku 1850.

Ale teď už k věci...

Zatím nejstarším mně známým předkem je František Musil. O něm vím díky sňatku jeho syna Karla s Annou Vítkovou. Tento sňatek se odehrál 7. listopadu 1781 (vida, další sňatek ve stejný listopadový den, kdy jsem se narodila :o)). Anna pocházela z Milíčova, což je kousek severozápadně od Dolní Cerekve.


Záznam oddavek Karla Musila a Anna Vítkové z roku 1781 (fond E67, matrika č. 6335).

Karlovi a Anně se narodilo v období 1786 až 1797 šest dětí - je pravděpodobné, že nějaký další potomek se narodil ještě před rokem 1786, ale bohužel zatím nemám nafocené ty správné matriky, to teprve přijde.
Nejstarším dítětem v tomto období byl syn Jan, narozený na Štedrý den 1786. Následoval František, narozený 19.10.1788, po něm Tomáš, 16.10.1790, pak Josef (12. prosince 1793) a poslední syn Václav (narozený na svátek sv. Václava, 28.9.1796). Jako poslední a nejmladší se narodila dcera Terezie, a to 11. října 1797. Všechny děti se narodili v Dolní Cerekvi čp. 115, kde jejich otec provozoval svou živnost - řeznictví. Vzhledem k tomuto povolání se asi nejednalo o příliš chudou rodinu, spíše naopak.


Záznam narození syna Františka z roku 1788 (fond E67, matrika 6326).

Nejstarší syn Jan se oženil 30. září 1806 s Magdalenou Dobrovolnou, rodačkou z Dolní Cerekve. Zatím vím o třech jejich dětech, totiž synech Františkovi (29.8.1810) a Josefovi (24.3.1813) a dceří Františce (19.5.1814). Františka se provdala za jmenovce - Michala Musila z Dolní Cerekve - a společně řady Musilů v Cerekvi dále rozšířili. František se oženil s Antonií Horáčkovou a rovněž měli několik potomků (více viz odkaz výše, postupně bude dopracováno).

Pro mne je nejdůležitějším syn František, narozený v roce 1788. Ten byl opravdu hodně čiperný - podle záznamů, které jsem našla v matrikách, byl celkem třikrát ženatý. Poprvé s Terezií Multachovou (datum sňatku zatím neznám), podruhé s Marií Annou Svobodovou (24.11.1832) a potřetí s Terezií Kožichovou (10.2.1839). Nevím, zda jsou tyto údaje opravdu pravdivé - podle matrik to sedí, a to včetně dat narození, ovšem poslední dítě v 67 letech je nadmíru podezřelé...

Každopádně se tak asi stalo, jak předpokládají i dva záznamy oddavek níže uvedené.


Záznam oddavek Františka Musila a Marie Anny Svobodové z roku 1832 (fond E67, matrika 6335)


Záznam oddavek Františka Musila a Terezie Kožichové z roku 1839 (fond E67, matrika 6335)

Sňatek s první manželkou, Terezií Multachovou, se odehrál zřejmě v jejím rodišti, Kunově - v Dolní Cerekvi jsem ho nenašla. Tomuto páru se narodilo nejméně pět dětí - Karel (5.11.1816), Jan (22.11.1818), Terezie (25.1.1830) a dvojčata Anna a Magdalena (23.7.1828). Zřejmě porod dvojčat se stal jejich matce osudným, tuto teorii ale musím ještě ověřit v matrikách zemřelých. Rovněž je zvláštní, že jsem mezi lety 1818 a 1830 zatím nenašla žádné potomky tohoto páru, i to ještě musím znovu prozkoumat a matriky podrobně projít.

Druhá manželka, Marie Anna Svobodová, zřejmě Františkovi porodila pouze jedno dítě, totiž syna Františka (16.11.1836). Právě tento syn je mým předkem.


Záznam o narození mého předka Františka Musila z roku 1836 (fond E67, matrika 6330)

Potomky třetího sňatku musím ještě ověřit, zatím se mi povedlo najít pouze dceru Terezii, narozenou 13.10.1855.

František Musil se oženil 10. listopadu 1867 v Mrákotíně s Marií Pěničkovou, dcerou mrákotínského kováře Josefa Pěničky. Zatím vím o třech jejich potomcích - dcerách Terezii, narozené v roce 1869, a Marii, narozené 5.8.1870, a synovi Antonínovi, narozeném 29. prosince 1872. Antonín se stal pokračovatelem rodu a 18. ledna 1898 se ve Strachoňovicích oženil s Marií Trojanovou, dcerou Františka Trojana a Rosiny Janouškové.


Záznam o sňatku Antonína Musila a Marie Trojanové z roku 1898 (fond E67, matrika 6829)

Tomuto páru se narodilo 6 dětí, ale jen 4 z nich se dožily dospělosti. Nejstarším potomkem byla Antonie Musilová (nar. 23.12.1898), která se provdala za Josefa Ambrože a společně měli dceru Marii, provdanou Baudyšovou.

Následoval syn Antonín, narozený 13.6.1900, který ale zemřel o necelý rok později, 11.3.1901. Posledním potomkem byl rovněž syn Antonín - ale ani on se nedožil dospělosti, asi se k němu vázala stará pověra říkající, že pokud rodiče pojmenují dítě stejně jako dítě už zemřelé, bude tento potomek sdílet stejný osud jako první potomek stejného jména. Druhý Antonín se narodil 2.6.1906 a zemřel o necelé dva roky později, 24.2.1908.

Jako třetí se narodil syn Josef (23.8.1901). Ten se v roce 1933 oženil s Boženou Trojanovou ze Strachoňovic, svou sestřenicí (byla dcerou Františka Trojana, bratra Marie Trojanové). Tomuto páru se narodilo pět dětí, Josef, Marie, Miroslav, Božena a Jaroslav.

Následovala dcera Marie, moje prababička, narozená 21.12.1902. Ta se v roce 1924 provdala za Františka Čudlíka a tomuto páru se narodily dvě děti, dcera Vlasta a syn Vlastimil.

Posledním potomkem Antonína Musila a Marie Trojanové, který se dožil dospělosti, byla dcera Růžena. Ta se v roce 1925 provdala za Ladislava Jíru z Mrákotína a tomuto páru se narodily tři děti - Ladislav, Milada a Josef. Milada jako jediná dodnes žije v Mrákotíně, resp. v jeho části Hamry.